Billeder er også persondata. Det betyder at der er krav til, hvordan du bruger og opbevarer billeder af dine medarbejdere og kunder. Som virksomhed skal I have styr på, hvem der håndterer jeres billeder og hvor de bruges.

Har du portrætbilleder af medarbejdere på din hjemmeside (og det har mange virksomheder!), kræver det således et samtykke.

Har du et reklamebureau der håndtere dine billeder, vil det også kræve at du får indgået en databehandleraftale med bureauet, så der ikke er tvivl om, hvorledes de må håndtere dine data / billeder, som du er dataansvarlig overfor.

Og når I nu er igang, så vil det være en god idet at sikre, at I også har styr på de personer I bruger til f.eks. at demonstrere jeres produkter eller services. Det kan f.eks. ske med en modelaftale, hvori man aftaler rettigheder, brug, honorar etc.

Virker det uoverskueligt? Hvis I giver en kop kaffe, så kommer jeg gerne forbi og hjælper jer med overblikket og præsenterer de nødvendigt dokumenter. Når først det er sat i system, vil I fremadrettet både kunne leve op til lovgivningen og ikke mindst sikre jer, at ingen får deres billede frem mod deres vilje.